Chi tiết các sự kiện tặng thưởng của Zenless Zone Zero 1.0

Trong phiên bản 1.0, người chơi Zenless Zone Zero được tặng 70 Băng Gốc, 20 Băng Gốc Mã Hóa, 1.600 Film Màu và 80 Boopon.

Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để các bạn có thể sở hữu các Người Đại Diện, Bangboo hiếm và khám phá các nội dung trong Zenless Zone Zero phiên bản 1.0 một cách dễ dàng hơn.

Bên dưới là danh sách chi tiết các sự kiện tặng thưởng của Zenless Zone Zero 1.0. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Tấm Lòng Nhà Thỏ

Tấm Lòng Nhà Thỏ

Thời gian sự kiện

Sau khi chính thức ra mắt – 03:59:59 ngày 2024/08/13 (giờ server).

Điều kiện tham gia

Cấp Inter-Knot ≥8.

Trong Chương Mở Đầu – Giữa Giờ mở khóa tính năng Sự Kiện sẽ có thể tham gia.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện Tấm Lòng Nhà Thỏ, đăng nhập nhận ngay 10 Băng Gốc!

Sau khi nhận thưởng, trang sự kiện sẽ đóng vào 4:00 (giờ server) ngày hôm sau.

Hộ Chiếu Thăm Thành Phố Mới

Hộ Chiếu Thăm Thành Phố Mới

Thời gian sự kiện

Sau khi chính thức ra mắt – 03:59:59 ngày 2024/08/13 (giờ server).

Điều kiện tham gia

Cấp Inter-Knot ≥8.

Trong Chương Mở Đầu – Giữa Giờ mở khóa tính năng Sự Kiện sẽ có thể tham gia.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện “Hộ Chiếu Thăm Thành Phố Mới”, tích lũy đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được 10 Băng Gốc Mã Hóa!

Sau khi nhận tất cả phần thưởng, trang sự kiện sẽ đóng vào 4:00 (giờ server) ngày hôm sau.

Leo Bậc Inter-Knot

Leo Bậc Inter-Knot

Thời gian sự kiện

Vĩnh viễn

Điều kiện tham gia

Cấp Inter-Knot ≥8

Trong Chương Mở Đầu – Giữa Giờ mở khóa tính năng Sự Kiện sẽ có thể tham gia.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện “Leo Bậc Inter-Knot”:

Inter-Knot đạt cấp 5 sẽ nhận được 10 Băng Gốc, 10 Boopon.

Inter-Knot đạt cấp 15 sẽ nhận được 10 Băng Gốc, 10 Boopon.

Inter-Knot đạt cấp 20 sẽ nhận được 10 Băng Gốc, Boopon ×15.

Inter-Knot đạt cấp 25 sẽ nhận được 10 Băng Gốc, 10 Boopon.

Inter-Knot đạt cấp 30 sẽ nhận được 1.600 Film Màu, 20 Boopon.

Sau khi nhận tất cả phần thưởng, trang sự kiện sẽ đóng vào 4:00 (giờ server) ngày hôm sau.

Phòng Tuyến Eridu

Phòng Tuyến Eridu

Thời gian sự kiện

Vĩnh viễn

Điều kiện tham gia

Mở Chương 2 – Giữa Giờ, sau khi mở khóa “Bảo Vệ Trụ Shiyu” sẽ có thể tham gia.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện “Phòng Tuyến Eridu”, tham gia Bảo Vệ Trụ Shiyu, vượt phòng tuyến thứ 3 của Điểm Ổn Định, sẽ nhận được Người Đại Diện cấp A Soukaku.

Phần thưởng sự kiện chỉ được nhận 1 lần. Sau khi nhận thưởng, trang sự kiện sẽ đóng vào 4:00 (giờ server) ngày hôm sau.

Tân Thủ Lên Đường

Tân Thủ Lên Đường

Thời gian sự kiện

Vĩnh viễn

Điều kiện tham gia

Cấp Inter-Knot ≥8

Trong Chương Mở Đầu – Giữa Giờ mở khóa tính năng Sự Kiện sẽ có thể tham gia.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện “Tân Thủ” Lên Đường, sau khi Người Kết Nối đạt điều kiện chỉ định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

Trong nhiệm vụ chính tuyến Chương Mở Đầu nhận ủy thác của Susie, sẽ nhận được W-Engine cấp A Pin Demara Loại II.

Hoàn thành Thí Luyện NO.03, sẽ nhận được W-Engine cấp A Engine Ánh Sao.

Hoàn thành nhiệm vụ Chương 1 – Giữa Giờ “Đến tiệm phụ tùng Turbo một chuyến”, sẽ nhận được Bangboo cấp A Boo Túi Giấy.

Hoàn thành Thí Luyện NO.05, sẽ nhận được W-Engine cấp A Mảnh Ghép Thời Gian.

Hoàn thành ủy thác Chương 2 “Người Anh Em! Lên Đường Thôi!”, “Tình Yêu Máy Móc”, sau khi nhận và hoàn thành nhiệm vụ “Gọi Điện Với Ben Bigger”, sẽ nhận được Người Đại Diện cấp A Ben.

Sau khi nhận tất cả phần thưởng, trang sự kiện sẽ đóng vào 4:00 (giờ server) ngày hôm sau.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments