Cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường)

HoYoverse công bố những thông tin đầu tiên về cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường) ra mắt trong phiên bản 1.0.

Piper là một Người Đại Diện có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thuộc Tính Dị Thường bằng cách Chém liên tục. Cô ấy có thể thông qua nhấn giữ để phát động Chiến Kỹ tạo ra đòn Chém xoáy càng ngày càng mạnh, và tăng cấp tụ lực. Sau khi đạt cấp tụ lực cao nhất, tiếp tục nhấn giữ phát động Siêu Chiến Kỹ còn có thể khiến Piper nhận được “Động Lực”, tăng Hiệu Suất Tích Lũy Dị Thường Vật Lý.

Người Đại Diện với đặc tính Dị Thường có khả năng debuff mạnh mẽ, có sở trường tích lũy nhanh Chỉ Số Tích Lũy Dị Thường, làm suy yếu kẻ địch và gây sát thương bằng cách kích hoạt trạng thái Thuộc Tính Dị Thường.

Cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường)

Cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường)

Cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường)

Cơ chế chiến đấu của Piper Wheel (Vật Lý, Dị Thường)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments