Chỉnh Kênh “Tản Mạn Đuổi Sóng”

Từ khi ra mắt chính thức đến ngày 24/07, người chơi có thể nhận Người Đại Diện Ellen qua Kênh Độc Quyền “Tản Mạn Đuổi Sóng”.

Thời gian sự kiện

Sau khi ra mắt chính thức đến 11:59:59 ngày 24/07/2024 (giờ server).

Giới thiệu chỉnh kênh

Trong thời gian sự kiện, tỷ lệ Chỉnh Kênh nhận được Người Đại Diện cấp S giới hạn Ellen (Tiên Phong – Băng) và Người Đại Diện cấp A Soukaku (Chi Viện – Băng), Anton (Tiên Phong – Điện) sẽ tăng mạnh!

Trong các tín hiệu trên, Người Đại Diện Cấp S giới hạn sẽ không vào Kênh Thường Trực “Dàn Sao Nổi Bật”.

Kênh này thuộc Kênh Độc Quyền, số lần đảm bảo Chỉnh Kênh sẽ luôn tích lũy trong Kênh Độc Quyền, được tính độc lập với số lần đảm bảo khi Chỉnh Kênh của các kênh khác, và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Để biết thêm thông tin Chỉnh Kênh, vui lòng nhấn vào Chi Tiết góc dưới bên trái giao diện Chỉnh Kênh để xem.

Tản Mạn Đuổi Sóng

Casting Sân Khấu – Ải Chơi Thử

Điều kiện tham gia: Cấp Inter-Knot ≥8, trong Chương Mở Đầu – Giữa Giờ mở khóa tính năng Sự Kiện sẽ có thể tham gia.

Thời gian sự kiện: Sau khi ra mắt chính thức đến 11:59:59 ngày 24/07/2024 (giờ server).

Nội dung sự kiện: Có thể sử dụng Người Đại Diện Ellen (Tiên Phong – Băng), Soukaku (Chi Viện – Băng), Anton (Tiên Phong – Điện) để trải nghiệm ải, sau khi hoàn thành khiêu chiến ải lần đầu, sẽ nhận được phần thưởng tại giao diện tổng kết ải.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments