Chỉnh Kênh “Đồng Đội Xuất Chúng”

Kênh Bangboo “Đồng Đội Xuất Chúng” là kênh vĩnh viễn trong Zenless Zone Zero, trong kênh này có thể dùng Boopon để Chỉnh Kênh.

Giới thiệu chỉnh kênh

Trước khi tiến hành Chỉnh Kênh tại kênh Bangboo, Người Kết Nối cần chỉ định 1 Bangboo cấp S trong kênh này, khi Chỉnh Kênh nhận được Bangboo cấp S, chắc chắn sẽ là Bangboo cấp S chỉ định.

Sau khi Người Kết Nối chỉ định Bangboo cấp S, có thể đổi mục tiêu bất cứ lúc nào, số lần đã Chỉnh Kênh sẽ không bị xóa và mức đảm bảo tối thiểu sẽ được kế thừa.

Bangboo cấp S có thể chỉ định: Butler, Safety, Amillion, Boo Tốc Độ, Boo Trình Cắm, Boo Cộng Hưởng, Boo Cá Mập, Boo Pằng Pằng.

Kênh này thuộc Kênh Bangboo, số lần đảm bảo Chỉnh Kênh sẽ luôn tích lũy trong Kênh Bangboo. Số lần đảm bảo khi chỉnh kênh của Kênh Bangboo sẽ được tính độc lập với các kênh khác, và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Đồng Đội Xuất Chúng

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments