Chỉnh Kênh “Dàn Sao Nổi Bật”

Kênh Thường Trực “Dàn Sao Nổi Bật” là kênh mở vĩnh viễn, Người Kết Nối có thể dùng Băng Gốc tiến hành Chỉnh Kênh trong kênh này.

Người chơi Zenless Zone Zero có thể nhận được W-Engine và Người Đại Diện không thuộc loại giới hạn thông qua Kênh Thường Trực “Dàn Sao Nổi Bật”.

Kênh Thường Trực có phúc lợi đặc biệt như Giảm Giá Người Mới, Đảm Bảo Người Mới, và Chiêu Mộ Thêm.

Dàn Sao Nổi Bật

Giảm Giá Người Mới

Từ lần đầu tham gia Kênh Thường Trực, Chỉnh Kênh ×10 từ lần 1-5 sẽ được ưu đãi giảm 20%, mỗi lần chỉ cần tiêu hao 8 Băng Gốc.

Chỉnh Kênh ×10 từ lần thứ 6 trở đi, Băng Gốc tiêu hao trong mỗi lần Chỉnh Kênh ×10 sẽ khôi phục số lượng ban đầu.

Giảm giá người mới chỉ dành cho Chỉnh Kênh ×10, Chỉnh Kênh ×1 sẽ không được giảm giá.

Đảm Bảo Người Mới

Tín hiệu cấp S đầu tiên nhận được trong Kênh Thường Trực chắc chắn là Người Đại Diện, tối đa 50 lần Chỉnh Kênh chắc chắn sẽ nhận được Người Đại Diện Cấp S đầu tiên thông qua Đảm Bảo Người Mới.

Đảm Bảo Người Mới có hiệu lực vĩnh viễn, chỉ giới hạn 1 lần, sau khi nhận được Người Đại Diện Cấp S đầu tiên, quy tắc đảm bảo Chỉnh Kênh sau đó vui lòng tham khảo “Giới Thiệu Chỉnh Kênh Thường Trực” trong Chi Tiết Chỉnh Kênh.

Chiêu Mộ Thêm

Sau khi tích lũy 300 lần Chỉnh Kênh trong Kênh Thường Trực, có thể tự chọn chiêu mộ thêm 1 Người Đại Diện Cấp S trong Kênh Thường Trực “Dàn Sao Nổi Bật”.

Chiêu mộ thêm có hiệu lực vĩnh viễn, chỉ giới hạn 1 lần.

Dàn Sao Nổi Bật – Chơi Thử Thường Trực

Điều kiện tham gia: Mở Chỉnh Kênh

Thời gian mở: Mở vĩnh viễn

Nội dung sự kiện: Có thể dùng Người Đại Diện Lycaon (Khống Chế – Băng), Nekomata (Tiên Phong – Vật Lý), Grace (Dị Thường – Điện), Rina (Chi Viện – Điện), Chiến Binh 11 (Tiên Phong – Hỏa), Koleda (Khống Chế – Hỏa) để trải nghiệm ải. Lần đầu hoàn thành khiêu chiến ải có thể nhận thưởng trong giao diện tổng kết ải.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments